Γενικά

How to Force AzureAD Connect to Sync

Πως κάνουμε άμεσα συγχρονισμό ανάμεσα σε τοπικό active directory και τους χρήστες στο Azure AD (Office 365)


Was this article helpful?
0 0 (Login to rate)
Download PDF

Password Reset

Enter your email address below, and we'll send you a new password.

×